Set&sket 2015

Søørreden er sjælden men klarer sig godt i Gudenå nær Mossø klik her... 

                            
Der er masser af ørreder pt ved vosnæs.

Se om DTU undersøger ørredbestandene i et vandløb nær dig klik her...

El fiskeri i Giber Å 2015
                             

Elfiskerapport 31 oktober 2015

 

ØLF. Elfiskeri 2015

 

Vi kunne jo ikke rigtig lade vær med at spekulere på der næsten ikke havde været nedbør i mere end 3 uger, var der tilstrækkelig opgang nu når vi startede forholdsvis tidlig i år.

 

Det viste sig dog hurtigt der var masser af fisk i Giber å. Vi elfiskede opstrøms med 2 hold på samme måde som sidste år. Hold 1. startede ved Skovmøllen til Bispelundvej, strækningen blev gennemgået to gange og der er aldrig fanget så mange her 132 stk. hvor den største var en hun på 75 cm.

 

Hold 2. startede ved Kapelbækken og fiskede op til Rokballe Mølle, inden de var nået helt igennem blev de kontaktet og spurgt om hvor langt de var nået og de manglede ca. en halv time. Vi havde i mellemtiden kontaktet Lundby Fisk og de var på vej. Da hold 2. var nået helt igennem havde de elfisket 66 fisk hvor den største var en hun på 73 cm.

 

Vi kunne nu konstatere på mindre end 3 timer var der elfisket 198 havørreder heraf 138 hunner og 60 hanfisk, der var kun 4 udlegede. Det betyder jo på grund af den lave vandstand, har fiskene stået mere koncentreret på de dybere stækninger og vi har haft lettere ved at opnå den tilstrækkelige mængde. Efter ca. 20 min. ankom fisketransporten og fiskene blev læsset og kørt til Lundby Fisk. Her går de indtil de er klar til at blive strøget for æg og herefter bliver kørt ned og genudsat i Giber å.

 

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere Orla Jegstrup

                           

 

 

 
 
 
 


Krav til fisk i vandløb og åer. Se mere her...

Åle udsætning skal hjælpe bestanden!

Overraskende fangst af stor pigvar med mærke..   se mere her...


Elfiskeri i Giber Å:
Til orientering for alle medlemsforeninger under Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF


Hej alle

Så er det på lørdag, at ØLF gennemfører det årlige elfiskeri i Giber Å.

Det finder sted: 

Lørdag den 31. oktober d.å. Mødetid- og sted: Kl. 9.00 ved restaurant Skovmøllen.

Ansvarlig for elfiskeudvalget, Orla Jegstrup Jensen oplyser, at ca. 30 frivillige foreningsmedlemmer foreløbigt har givet tilsavn om deltagelse. Det er rigtig flot, så det forventes, at vi lige som sidste år kan gennemføre elfiskeriet i 2 hold.

Ansvarlig for udsætningsudvalget, Mikkel Nüssler oplyser, at udsætningsplanen for 2016 er den samme som i 2015. 

Dvs. at vi på lørdag skal skaffe moder- og hanfisk til produktion af 78.100 stk. nye ørredfisk + reservefisk. Sidste år blev der succesfyldt elfisket og fanget ca. 200 fisk til produktionen, der sker på Lundby Fisk i Himmerland.

Vi håber, at så mange som muligt vil give fremmøde. Man kan give en hånd med - eller få en rigtig god oplevelse med fangsten af mange og store fisk, nyde den skønne efterårsstemning i skoven og få en god lystfiskersnak med vennerne eller andre deltagere.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Orla Jegstrup Jensen, ansvarlig for elfiskeudvalget

Arne Bager, formand.
                              

Lørdag d. 17 oktober blev der afholdt Djurslandsmesterskab i P&T
Så var det blevet tid igen, til den årlige "kamp" mod Grenå og Rønde.
Vi mødte 9 mand op, men lige lidt hjalp det! 1 fisk fik vi hevet på land. De første 3 kvarter af fiskeriet, var der fuld gang i den, og der blev mistet mange fisk. Derefter stilnede fiskeriet meget af!
Vi var 38 deltagere i alt og der blev landet 22 fisk.
Alt i alt en meget god dag.
Præmierne blev uddelt til følgende:
                       
                           

                           
 


 
Søndag d 20 . september 2015 afholdte SFK klubmester 2015 .
Vejret var med
os og en flok friske fiskere mødte op .
6 medlemmer og 1 enkelt udefra ( der måske skulle gøres interesseret i klubben )
Vi mødtes på
parkeringspladsen ved Pinds Mølle put & take og fiskeriet startede kl 10 .
Der var rigtig mange fiskere omkring søen , måske også lidt for mange .
Især fluefiskere , der fyldte en del med deres vældige armbevægelser . Men fiskene sprang , men desværre forbi , hver gang . Efter 4 timers fiskeri endte mesterskabet med , at Steffen tog pokalen med hjem igen , for at passe den .
Ingen fisk til SFK i år og efter en kop kaffe , drog vi alle
(næsten ) mod Djursland .
Tak for en alligevel hyggelig dag til Steffen ,
Claus , Lars Johan , Uffe , Jan Fischer , Lars Christoffersen
( fra Hårup).
Og så ses vi forhåbentlig ved Moesholm den 17 oktober med Grenå og Rønde .
Og så er det altså SFK , der skal tage sejren .


hilsen Karsten
 
 
 
 
 

PS ! Fruen sad i bilen og fandt ud af , at vi egentlig godt kunne forlænge
fiskeriet , så med en " lille " omvej forbi Resenbro  ( Skellerupvej 73 ),
blev det lige til 2 timers ekstra fiskeri . Igen masser af fisk der sprang
men ingen bed på . Et kvarter før slut , var der alligevel noget . En fin
ål på 67 centimeter , og den kom altså med hjem .


                           

Mulig bundvending i Kaløvig!!!
De sidste dage har der været store mængder fedtemøj i garnene i Kaløvig. Samt døde skrubber i bunden af Kaløvig.  
Dette plejer som regel og være et tegn på bundvending. 
Hvis I ser eller hører noget, så giv lige lyd!
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØRNEREDE KONKURRENCE!!

 

                                                                

 

 

 

127.000 skrubber udsat i Limfjorden i 2015

 

se mere her...

 

                                 

 

Nye planer for fiskepleje i vandløb se mere her...

 


 

Flodkrebs er en delikatesse -det er nu sæson for fiskeri efter krebs se mere her...

 


 

Børnedag 2015 - 23 august

 

 

 

Så oprandt dagen endelig , hvor vi skulle lave lidt hygge for pengene fra Superbrugsen i Hornslet .

 

Der havde været opslag i nogle dagligvarebutikker i Hornslet og Kolind.

23 august 2015 og vejret ser lovende ud , vi slipper for regn og der
blæser en let vind .

 

Sted - Fannerup Put & take ( Djurs Fiskepark )

4 børn er tilmeldt og 2 ekstra kommer til ved søen .

 

Der er nogle fædre , mødre og 1 bedstemor .

 

Det skal nok blive en god dag.

Fra klubben er det Finn og Karsten der møder op.

 

De 2 herrer møder op ved søen en ½ times tid før arrangementet og gør stænger , grill m m klar til start .

Fiskeriet starter kl 11 og varer til kl 13 .

 

Desværre , fik vi at vide , var vandet for varmt og fiskene var ikke så villige til at bide .

 

Der var nogle nap i ormene , men ingen fisk fanget i børnesøen.

 

Den ene familie prøvede lykken i den store sø og her fangede de 1 pæn ørred, og det blev dagens længste og tungeste - og eneste .

Efter fiskeriet samledes alle om grillen og hyggede 1 times tid med pølser, kage og diverse drikkevarer.

 

Her blev hygget igennem med fiskesnak og underholdning fra Finn , der faktisk viste sig at være en udmærket grillmester .

En rigtig god dag og nu skal det så vise sig om nogle af deltagerne måske får lidt interesse for SFK Kaløvig .

Som afslutning på dagen tog Finn og Karsten et smut forbi Moesholm , men her var heller ikke noget der bed ordentligt på - en enkelt aborre .

Nu håber vi så på stor tilslutning til klubmesterskabet ved Pinds Mølle og måske dukker der nogle af " børnedagens " deltagere op ( eller deres fædre)

 

                             

 
 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

   23 august 2015

 

 

 

TAG MED UD OG FISK !                              

 

 

 

SFK 

 

indbyder ca 10 børn i alderen 4 til 11 år til en hyggelig fisketur i Put and take .

 

 

 

SFK kaløvig var i foråret med i Superbrugsen Hornslets pulje med uddeling af pende til gode formål , så derfor dette .

 

 

 

Søndag den 23 august 2015 kl 11 til 13 ,  tilbyder vi 2 timer gratis fiskeri i børnesøen hos Djurs Fiskepark i Fannerup og efterfølgende lidt hygge med pølser , juice/sodavand  m m og kage m kaffe / te .

 

 

 

Der er tilmelding efter først til mølle princippet , da vi kun kan give tilbuddet til 10 børn . Der skal medbringes mindst 1 stk forælder / bedsteforælder og godt humør .Har du en fiskestang vil det være rart , at du tager den med også , ellers har klubben stænger , der kan lånes . Orm og andet til krogene har klubben med ( bl a lyserøde kunstorm , så der også er tænkt på evt piger )

 

 

 

Der kan fanges max . 2 fisk i børnesøen , men er de fanget inden 2 timer kan børnene fortsætte fiskeriet  i de store søer til de 2 timer er brugt .

 

 

 

Voksne , der har lyst til  at fiske skal selv betale fiskekort , men pølser m m er gratis .

 

 

 

TILMELDING SKAL SKE TIL KLUBBENS FORMAND KARSTEN FORSMANN PÅ

 

 

 

TELFON ELLER SMS SENEST FREDAG DEN 21 AUGUST KL 19.00  .

 

 

 

Karsten Forsman TLF: 20994972  . EFTER KL 16 MANDAG TIL FREDAG .

 

                         

 

 

 

 

 

 
 

Familie dag

 

 

 
For andet år afholdte foreningen en familiedag hvor man var velkommen til at invitere familie og venner med til et hyggeligt arrangement i Fannerup Fiskepark.
 
Klubben var vært for kaffe og kage og havde medbragt grill til fri afbenyttelse.
 

 
I alt dukkede 13 personer op til arrangementet hvor der i alt blev fanget 15 fisk på de 4 timer. Derudover fik Peter foræret 2 fisk og Finn 1 fisk af en der ikke ønskede sine med hjem. Så alt i alt fik foreningen 18 fisk med hjem. Alle 3 fiskende børn fangede hver de 2 de måtte i børnesøen og det ene barn fik endvidere en i den store sø.
 

 
Tak til alle for en hyggelig dag som vi gentager igen næste år. Tak til Anette for en rigtig god kage og tak til Karsten for at slæbe grill m.m. med.
 
 
 
                                 
 

                               

 

                              

 

Ny viden om lakseynglens valg af levesteder

 

Se mere her....

 

Vild lakseyngel fra gydning i Storå

 

Se mere her....

 

                                

 

Hornfisk og marsvin..

 

17 maj 2015

 

3 friske fiskere drog ud på hornfiske rov...

 

Stedet blev Esby strand på Helgenæs.

 

Der blev fisket med blink og sild!

 

Sidst nævte viste sig mest effektivt denne dag.

 

7 pæne hornfisk kom på land, og de første er spist

 

Der kom 2 marsvin og besøgte os et par gange, men det virkede dog ikke til at de tog fisk med til os

 

Vi havde ryg og side vind, og det meste af tiden tilsmilede solen os.

 

Vi blev forbigået af et par store regnskyl. uha uha.

 
 
 

                                 


Så er der flere fisk i vores vandløb..

Fiskeudsætning 2015.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                   

Sildetur til Voer ve kanaløen

Det blev vist til årets mindste klubtur, da der kun var mødt 1 mand op!!! Men sild var der og en enkelt lille havørred på sildeforfang som dog måtte ud igen.

HUSK STØT OP OM VORES ARRANGEMENTER!

                                 


Støt foreningen!!!!

I superbrugsen i Hornslet, står der nu en stander ,som man kan lægge røde "mønter" i som man får ved kassen når man handler.

Ved at lægge dem i SFK´s stander får foreningen et beløb når tiden er gået.

SÅ DERFOR, LÆG EN MASSE MØNTER I

 


 

Automatisk påmindelse om klubaktiviteter!

 

 Hvis man har lyst, er der nu mulighed for at få en huske sms før et arrangemet, så man lige kan nå og få sig tilmeldt.

 

Kontakt Karsten Forsmann på tlf: 20994972

 

for at blive meldt til denne service.                                                              

 

  

 

Kysttur efter havørreder....

 

Søndag d. 15-3-2015 drog vi 4 mand til kysten ved Knebel vig.

 

Vejret var godt, dog lidt blæsende...

 

Grejet blev pakket ud, og jeg skal love for at der blev fisket med lidt af hvert! men lige lidt hjalp det, for fisk så vi ingen af. Vi snakkede med 6 andre fiskere som også havde fisket stykkerne af uden held. Efter nogle timer pakkede vi grejet sammen og fik fortalt et par historier inden turen gik hjemover.

 

                              
                

 

Referat generalforsamling 2015

 

 

 

                             

 

Generalforsamling d.28/1-2015

 

 

 

Fremmødt 8 personer

 

 

 

1: valg af dirigent : Erling Saabye

 

 

 

2: formandens beretning: ved Finn bak

 

 

 

Vi har vanen tro afholdt klubaften hver onsdag i vinterhalvåret.

 

Vi har været 2-6 mand i snit.

 

Juleafslutningen trak 5 mand ca. 30% af medlemmerne.

 

Et par kyst ture er afholdt efter hornfisk.

 

Gratis fiskeri i Kolindsund har ikke rigtig lokket, så vi må overveje om vi får nok for de 1200,- det koster.

 

Diverse udsætninger af ørred orienterer Ivar Sørensen om.

 

Der er pæn tilslutning til p&t turene og klubmesterskabet for Djursland.

 

Da jeg ikke har deltaget vil næstformanden Karsten redegøre for de nærmere detaljer.

 

Medlems tallet er stadig ca. 12-15 stykker. Leif Jørgensen er udmeldt, han har deltaget i mange år.

 

Og så har vi fået 1 nyt medlem.

 

Vi trænger til nyt blod på formandsposten, så jeg trækker mig efter 15-20 års tjeneste. Godkendt

 

 

 

3:regnskab ved Lars Johan Villadsen: Godkendt

 

 

 

4: kontingent : fortsætter uændret

 

 

 

5: indkommende forslag : ingen

 

 

 

6: bestyrelsesvalg

 

 

 

Formand : valgt blev Karsten Forsmann

 

 

 

Bestyrelses medlemmer:       valgt blev Finn bak

 

 

 

                                                          genvalgt blev Lars Johan og Claus bak mortensen

 

 

 

bestyrelsessupplanter:            valgt blev Ivar Sørensen

 

 

 

                                                          genvalgt blev Erling Saaby

 

 

 

revisor:                                            genvalgt blev Ivar Sørensen

 

 

 

revisorsuppleant:                       genvalgt blev Uffe Baun

 

 

 

7: ørredfonden ved Ivar Sørensen: godkendt

 

 

 

8: eventuelt: kaffe og brød med kage til dessert godkendt

 

 

 

 Således passeret: Claus Bak Mortensen

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Tjek de nye link nederst på vores hjemmeside, bla. fiskesteder i Mariager fjord.

 

Fiskeri i Mariager fjord - folder

 

         

 

 Videoer vedr. ørredbestande i vores nærområde, samt meget mere...

 

Tak et kig på disse videoer, de er faktisk rigtig spændende..

 


 

Vådområdet Egå Engså, ødelage havørredbestanden..                    

 

Årslev engsø - et vådområde med store tab af vandre fisk

 

 

 

Knabberup Sø ved Vejle Å - et vådområde uden tab af vandrefisk

 

 

 

Den genslyngede Omme Å - et vådområde der gav flere fisk

 

 

 

Da ørrederne kom tilbage til Gudenåen omkring Vilholt mølle

 


 

 

 


 


Premiere lørdag i kanalerne!!
se mere under aktivitetskalenderen


 
 
Husk vores generalforsamling!!
Sæt kryds i kalenderen


 


Elfiskeri i Giber Å

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DJURSLANDS MESTERSKAB I PUT AND TAKE 2014
HOLDMESTERSKAB                                        
FLEST FANGEDE FISK (Antal fangede fisk /antal fiskere på holdet)
Nr. 1: Grenå med 0.4 fisk i gennemsnit pr. fisker
Nr. 2: Rønde med 0.3 fisk i gennemsnit pr. fisker
Nr. 3: Kaløvig 0 fisk
INDIVIDUELT MESTERSKAB / SENIOR
1. Præmie: Hugo Adamsem (Rønde) Regnbueørred 57cm. 2.75kg.
2. Præmie: Ole Frandsen (Grenå)  2 Regnbueørreder i alt 3.25kg.
3. Præmie: Arly Meng (Grenå) Regnbueørred 60cm. 2.50kg.
   
Fangstliste
Hugo Adamsen Rønde - Regnbueørred 57cm. 2.75kg.
Hugo Adamsen Rønde - Bækørred 50cm. 1.25kg.
Carsten Nørgaard Rønde - Regnbueørred 49cm. 1.25kg.
Ole Larsen Grenå - Regnbueørred 56cm. 2.25kg.
Gert Molbech Grenå - Regnbueørred 59cm. 2.25kg.
Ole Frandsen Grenå - Regnbueørred 53cm. 1.75kg.
Ole Frandsen Grenå - Regnbueørred 53cm. 1.50kg.
Arly Meng Grenå - Regnbueørred 60cm. 2.50kg.
Vagn Nielsen Grenå - Regnbueørred 53cm. 2.00kg.Klubmesterskab i P&T 2014

Ja så var det tid igen...
Klubmesterskabet i P&T skulle afholdes, og der mødte næsten 50 % af klubbens medlemmer op 
I alt 6 medlemmer plus famile og venner, som trodsede det skønne vejr og fiskede på livet løs.
Men ak.... lige meget hjalp det, for fiskene ville ikke bide, og da slet ikke op på land!! 
Men 4 timer blev der fisket, og der blev lagt mange strategier, men nej, Steffen må beholde pokalen endnu et år.
Vi sluttede dagen af i solskin og med et dejligt traktement ved sø bredden.

Vi glæder os til og se undnu flere til næste arrangement.

LJV.
Ørnerede konkurrence......


Store fede hornfisk ved Sletterhage på Helgenæs.

Så er tiden inde hvis der skal fanges store tykke hornfisk!!!
Karsten var afsted i torsdags og landede 3 store eksemplarer
fra kysten 500 meter før Sletterhage.Familie arrangement 2014


Lørdag d. 28. juni afholdte foreningen for første gang et familiearrangement i Djurs Fiskepark. Familiearrangementet var et forsøg på at lave et andetledes arrangement end Skt. Hans arrangementet som de sidste par år ikke har haft den store tilslutning.
12 personer dukkede op hvoraf de 4 var børn. Børnene fiskede i 2 timer og de voksne i 3 timer. Der var præmier til alle børn og præmie til den største fisk fanget af de voksne.

Børnene startede i børnesøen men allerede efter ca. 20 minutter havde alle børn fanget det antal de måtte (2. stk. pr. barn i børnesøen) og fiskede herefter i voksensøen. De voksne havde noget større problemer med at fange fisk og efter 3 timer var der kun én voksen der havde fået en ørred med helt op på land.
Præmien gik derfor til Gustav.


Mens de voksne fiskede færdig var der mulighed for børn (og forældre) at lave snobrød og pandekager på bålet. Efter endt fiskeri var foreningen vært for lidt grillmad og en øl eller sodavand.

Alt i alt var det på trods af de manglende fisk til de voksne et rigtigt hyggeligt arrangement som der måske gentages næste år - og forhåbentlig med endnu flere deltager.
  

Så er kontingentet endelig ved og blive sendt ud!!!

Ret gerne henvendelse til kasseren hvis du ikke har fået dit!!

 

 
  

Havål fanget i Øresund ....

Se mere her....


 

 

 

 

 

Generalforsamling d.05-02-2014

 

 

 

Der var 8 fremmødte deltager til generalforsamlingen

 

Punkt  1: valg af dirigent:  valgt blev  Erling Saabye

 

Punkt 2: formandens beretning :  med 15 medlemmer, to familie, må vi konstater, at der er tyndt besat i ”hytte fadet” .Men vi har haft pænt med aktiviteter: Djurs mesterskaberne i P&T , forår og efterår afviklet i Thorsager. Efterår var vi 3 mand fra SFK, 17 mand fra Rønde og Grenå - Beskeden  fangst. Vi besluttede derfor at afholde vores eget P&T mesterskab den 7. november i Fannerup. Der blev serveret forloren skildpadde, flutes, æg, øl og vand. Der mødte 6 mand op, trods kulden. Steffen blev klubmester med en ørred på 0,75 kg. Næste gang prøver vi tidligere på året evt. Harlev eller Pindsmølle. Sct. hans med fiskekonkurrence, bål var vældig hyggeligt, der blev fanget få fisk i Thorsager. Vi må prøve et andet sted. Klubaftener og juleafslutning samler 3-6 medlemmer. Vi har haft 3 gæstekort til kanalerne. De er blevet brugt ca. 10 gange. Vi har besluttet på et bestyrelsesmøde, at reducere  til 2. Udgift 1200 kr. Vi ønsker en guidet tur til kanalerne, hvis vi kan overtale en fra Grenå foreningen. Bliver vi mere end 2 mand, må vi købe dagkort. Godkendt.

 

punkt 3: Regnskab:  Ved kasserer,   Lars Johan: Godkendt

 

Punkt 4: Kontingent:  Fortsætter uændret,  men skal fremover betales via netbank eller kontant tilkassereren.

 

Punkt 5: Indkommende forslag: Ingen

 

Punkt 6: Bestyrelses valg:

 

Formand:  Finn Bak genvalgt for 1.år

 

Bestyrelsesmedlem:

 

Jan Rasmussen, Karsten Forsmann og Steffen Arnbo Nielsen genvalgt

 

                                                                                                          Bestyrelsessuppleant: Erling Saabye genvalgt

Revisor : valgt blev: Steffen Arnbo

 

 

Punkt 7: Ørred fonden ved Ivar Sørensen: Der blev sat ud som vanlig

 

Punkt 8: Eventuelt: Forslag til uddeling af caps ved lystfiskerens dag.

 

Således passeret: Claus Bak Mortensen

 

 

 

 

 

Der er gang i Djurslands kyster.....

 

 http://www.fiskeavisen.dk/nyheder/a.htm?artid=1834

 

 

 

 

 

Pengegave fra JSK til Grenå Sportsfiskerforening

 

 http://www.fiskeavisen.dk/Nyheder/a.htm?artid=1802

 

 

 

Præmiere i Kolindsund kanalerne.. - se aktivitets kalender

Generalforsamling - se aktivitetskalender...

 

 

 
 

HUSK TJEK VORES AKTIVITETSKALENDER       

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.11 | 22:53

Hej det er søren Arendt petersen kan du prøve at selje et
Set til mig til 400 Kr. til regnbueørred?

...
10.11 | 22:54
Forside har modtaget 2
20.10 | 00:21
Tips & Tricks har modtaget 2
29.05 | 15:18
Ørredfonden Kaløvig har modtaget 4
Du kan lide denne side