Set & Sket 2019

KLUBMESTERSKAB I P&T

SÅ blev årets klubmester i P&T fundet

Storfavoritten fra Auning blev klubmester!!!!

Der dukkede fire medlemmer op til sidste heat i klubmesterskabet i Put&Take i Moesholm.

Det blev fanget tre fisk på de fire timer og Claus fangede dem alle. 

Efter de tre heat blev den endelige stilling

Største fisk
Regnbue på 1.85 kg
Fanget af Claus og derned blev han klubmester

Flest kilo fisk
8.46 kg - Claus
1.68 kg - Søren

Dermed løb Claus med det hele og et stort tillykke med titlen. Husk pokalen skal stå synligt og bestyrelsen har ret til at komme og tjekke 

 
Klubmester i P&T 2019

 

 

 

SFK SLÅR TIL IGEN!!!!!

Igen i år kan vi kalde os Djurslandsmestere i P&T

Lørdag d. 12/10-19 blev der igen afholdt djurslandsmesterskaber i P&T i Moesholm P&T

Resultatet blev som følger:

Der deltog 31 i alt.

 

Grenå var 16 - fangede 8 fisk

Rønde var 12 - fangede 3 fisk

Kaløvig var 3 - fangede 4 fisk

Så Kaløvig vandt pokalen da de havde 1.33 fisk i gennemsnit pr. fisker.

I den individuelle konkurrence blev resultatet således:

Vinder i junior klassen blev Jasmin fra Grenå foreningen med en regnbueørred på 60cm. og 2.45kg.

 

1. plads senior: Claus Kaløvig med regnbueørred på 60cm. og 3.05kg.

2. plads senior: Lars Kaløvig med regnbueørred på 62cm. og 2.8kg.

3. plads senior: Erland Grenå med regnbueørred på 55cm. og 2kg.

4. plads senior: René Rønde med regnbueørred på 51cm. og 1.5kg.

 

5. plads senior: Jens Grenå med regnbueørred47cm. 1.15kg.

 

 

 

 

Rønde og Omegnssportsfiskerforening inviterer til:

 

Vi har booket kulturhotellet i Rønde, og har den store fornøjelse at kunne præsentere Henrik Mortensen`s foredrag " - For os der elsker havørred og havørred fiskeri / masser af tips og teknikker til dette fiskeri fra både nær og fjernt.". Vi slår dørene op fra kl. 18.30 og foredraget starter kl. 19.00 Entre 50 kr. Arrangementet er torsdag d. 7. november

Rønde og Omegns Sportsfiskerforening har inviteret os til en foredragsaften i deres nye klubhus i Hornslet.

 

Det er deres første officielle klubaften/indendørs arrangement de holder i de nye lokaler.

 

Det er ganske gratis og de er vært med lidt godt til ganen denne aften, hvor de har fornøjelsen at kunne præsentere et foredrag af Henrik Leth fra Randers. Han kommer med et diasshow omkring havørreder i fjorden og på kysten.

 

Det er Onsdag den 11 september kl. 19.00

 

på adressen Engvej 28 ( Det gamle rensningsanlæg ).

 

 

 

Der er ikke tilmelding, så man møder bare op på dagen…

 

 

 

 

 

 

 

VIGTIG VIGTIG!!!!!!

 

Vildlaks ramt af sygdom

 

 

 

 

Pressemeddelse fra SFK

 

Se mere her..

 

 

 

KLUBMESTERSKAB I P&T i 3 afdelinger.. - tjek aktivitetskalenderen

 

 

 

P&T tur til Moesholm - se mere under aktivitetskalenderen!!

 

 

 

 

 

Tjek foreningens facebook side: klik her....

 

 

 

Generalforsamling 30-01-2019

 

 

 

Sportsfiskerforeningen KALØVIG indkalder hermed til ordinær

 

generalforsamling i klub lokalet i kælderen på Rosengården.

 

I henhold til vedtægterne er der fastsat følgende dagsorden:

 

 

 

1. Valg af dirigent valgt blev Steffen Arnbo Nielsen

 

2. Bestyrelsens/formandens beretning for år 2018

 

 

 

Hermed følger bestyrelsen beretning for 2018. Den første del af beretningen vil jeg fortælle om hvad der er sket og arbejdet med i 2018 og til slut vil jeg nærmere komme med et bud på hvad der kan blive aktuelt i 2019.

 

 

 

Siden sidste generalforsamling (31.1 2018) har der været en række fælles ture og arrangementer - samt så har bestyrelsen været involveret i en række praktiske arbejde.

 

 

 

Først på året blev jeg kontaktet af en person som fremlagde et forslag om at samle alle fiske foreninger i Syddjurs kommune til en stor forening. 

 

Bestyrelsen drøftede forslaget og en enig bestyrelsen var af den opfattelse at vi på nuværende tidspunkt ikke kunne se os selv i sådan en struktur. Inden da havde jeg drøftet det med Rønde og de var ligeledes ikke indstillet på at indgå i sådan et arbejde.

 

 

 

Samtidig er vi af Syddjurs kommune blevet stillet med en række udvidet krav til blandt andet datasikkerhed (GPDR, børneattester, økonomi m.m.). Det betyder at alle nu kan se på hjemmeside hvordan vi behandler eventuelle følsomme data, billeder m.m. Hvis der er nogen der har en bemærkning til dette er i meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

 

 

Så har foreningen igen i år udsat fisk - noget vi vil høre mere om når vi når til punktet “ørredfonden”.

 

 

 

Så har der været en række arrangementer og ture i 2018 som jeg vil berette om. Der var arrangeret en guidet tur til Gudenåen. På selve dagen dukkede 7 mand op og efter at havde indløst fiskekort hos Langå camping blev vi guidet til flere steder på Gudenåen. Der blev fisket med rejer,orm,blink,spinner osv. Første fisk på land var en mindre gedde, fanget af vores guide Jacob. Derefter fangede Steffen en lille aborre før guiden endnu engang landede en fisk - denne gang en havørred på 1,73 kg og 57 cm.

 

 

 

Det er ikke sidste gang vi tager derop.

 

 

 

Senere på året var vi inviteret til Rønde 20 års jubilæum. 

 

De afholdte kaløcup 2018 og her deltog Søren og Steffen. 

 

Udover en række undermålere af havørrede og mørksej fangede Søren en havørred på 47 cm men levede ikke op til konditionsfaktoren og kom derfor ikke med i præmierne. Steffen vandt en lodtrækningspræmie. 

 

Et rigtigt godt og hyggeligt arrangement hvor vi fik fisket en del fiskevand af.

 

 

 

Lørdag 13.oktober var der djurslandsmesterskaberne  - igen i Moesholm. 

 

Der var ialt 27 deltagere fra Grenå, Rønde og os og fra os var der 6 deltagere. Det lykkedes os efter mange år at få pokalen da vi fangede flest fisk pr. Medlem. Samtidig fik vi også munter 1 og 2 i den individuelle konkurrence:

 

 

 

  1. Præmie Uffe Baun fra Kaløvig - 61 cm. 4.0 kg.
  2. Præmie Claus Bak Mortensen 53 cm. 2.5 kg.

 

 

 

Den 9. November var der børnekulturnat i Syddjurs kommune. Vi var inviteret til at være en del af arrangementet i Hornslet. Karsten, Steffen og Claus repræsenterede foreningen ved at udstille fiskegrej i vores klublokaler. Det var dog ikke den store succes da det var yderst få mennesker der kom forbi. I vores evaluering af Kulturnatten gav vi som forening udtryk for at man burde samle alle arrangementer/foreninger flere steder i byen frem for som i dag at men var rigtig mange steder. Det kunne være på biblioteket, skolen osv.

 

 

 

Foreningen afholdte igen klubmesterskabet i put and take. Arrangementet var i år i Resenbro put and take og der deltog 10 medlemmer. Vi fiskede i 4 timer og klubmester blev Søren. Han fangede den største som var 58 cm og 2,48 kg. Andenpladsen gik til vores kasserer Lars Johan som fangede en på 57,5 cm og 2,38 kg. Teddi Mortensen fangede den største i juniorklassen - en regnbue på 56 cm og 2,31 kg.

 

 

 

Endelig var der årets sidste tur. Det var den 28. December hvor 3 medlemmer (Karsten, Søren, og Lars Johan) var draget en tur til Gjerrild. Igen fangede Søren en flot fisk - denne gang en på 68 cm og 4 kg. Karsten tabte en fisk på samme størrelse - så endnu en god tur.

 

 

 

Endelig kan bestyrelsen konstater at der har været en stigning af medlemmer det sidste år - hvilket jo er fremragende. Alle medlemmer opfodres til at når i møder fiskere på jeres ture rundt på kysten, søer eller lignede at gøre lidt reklame for foreningen.

 

 

 

2019

 

 

 

Ser vi frem mod hvad der kan være fokus på i 2019 så kunne det være:

 

 

 

Vi vil forsøge at få flere klubture i kalenderen. Allerede nu er der 3 kystture lagt ind og alle som har lyst til at arrangere en tur melder bare ind.

 

 

 

Ændret koncept for klubmesterskabet i p&t. Mesterskabet bliver nu afgjort over flere ture - men mere om det senere.

 

 

 

Øget samarbejde med Rønde. Rønde har fået klublokaler her i Hornslet og vil derfor måske også blive synlig i bybilledet. Vi er velkommen til at deltag i deres arrangementer og jeg er i god dialog med Ole (formand i Rønde) om at udvikle vores samarbejde. Rønde her kontaktet os mhp. Udsætning af fisk her i foråret.

 

 

 

3. Kassererens beretning - regnskabets godkendelse for år 2018 godkendt

 

4. Fastsættelse af  kontingent og indmeldelsesgebyr for år 2019 fortsætter

 

5. Behandling af indkomne skriftlige forslag

 

Gennemgang af og forslag til ændter vedtægter godkendt

 

6. Bestyrelsesvalg:

 

a. valg af formand (for 1 år). På valg er Steffen Arnbo Nielsen. Genvalgt

 

b. valg af 2 bestyrelses medlemmer (for 2 år) + 1 junior medlem.

 

    På valg er Claus Bak Mortensen og Lars Johan Villadsen.. genvalgt

 

    Endvidere skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

 

    På valg er Erling Saabye og Ivar Sørensen. Genvalg

 

c. valg af revisor (for 2 år). På valg er Ivar Sørensen. Genvalgt

 

 

 

d. valg af revisorsuppleant (for 1år) På valg er Uffe Baun. Genvalgt

 

 

 

7. Ørredfonden ved Ivar Sørensen godkendt

 

 

 

8. Eventuelt

 

 

 

Bestyrelsen anmoder alle foreningens medlemmer om at møde frem på generalforsamlingen og give jeres meninger om foreningens virke til kende.

 

Det er nemlig generalforsamlingen, der fastlægger linierne for foreningens fremtid.

 

BESTYRELSEN

 

 

 

 

 

 

 

Storfanger kysttur 27-1-2019

 

Jaaaa storfanger tur blev det måske ikke helt, men tang og en flot reje blev det da til..

 

Lørdag d. 27-1-19 trossede 4 gæve lyskfiskere vejret og turen gik til Dragsmur ved Helgenæs.

 

Vi kunne dog på vej til fiskepladsen konstatere at det var ekstremt lavvandet, der manglede mellem 1/2 og 1 meter vand, så ideelt var det ikke. Med for at opveje dette kunne vi se en sæl holde øje med os, lige uden for kaste afstand!

 

Der blev fisket ihærdigt med store og helt små blink, men lige meget hjalp det, det var kun tangen der ville bide😮😀

 

Men vi ser frem til næste klubtur, og håber på størrer succes.

 

 

 

"Olsenbanden" på vej hjem...

 

 

 

 

 

 

 

Ny klubrekord for reje fanget på blink!

 

 

 

 

 

 

 

Grenaa har inviteret os til guleærter og premiere fiskeri lørdag d. 19/1-19

 

Se mere her...

 

 

 

 

 

TJEK FORENINGENS NYE PERSONDATA / PRIVATALIVSPOLITIK _ SAMT BILLED POLITIK!!!!!!

 

klik her...

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.11 | 22:53

Hej det er søren Arendt petersen kan du prøve at selje et
Set til mig til 400 Kr. til regnbueørred?

...
10.11 | 22:54
Forside har modtaget 2
20.10 | 00:21
Tips & Tricks har modtaget 2
29.05 | 15:18
Ørredfonden Kaløvig har modtaget 4
Du kan lide denne side